Hãy cùng nội thất Mạnh Hệ xem qua những mã màu đẹp xuất sắc trong bảng catalogue mã gỗ phủ Melamine của An Cường dưới đây nhé: