Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất - Download file Word miễn phí

Danh mục

  Hợp đồng thiết kế nội thất là gì?

  Hợp đồng thiết kế nội thất là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thiết kế nội thi công nội thất thường gắn liền với công trình, dự án. Trong đó một bên thường là khách hàng thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình.

  Hợp đồng thiết kế nội thất có thể được thế hiện qua văn bản hoặc lời nói có  người làm chứng, xác nhận. Nhưng thông thường người ta hay dùng hợp đồng bằng văn bản để đảm bảo tính rõ ràng, chính xác, an toàn và chắc chắn cho cả bên người mua và bên người bán.

  Hợp đồng thiết kế thi công nội thất thể hiện cụ thể quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng và bên cung cấp dịch vụ. Nhờ có hợp đồng thiết kế nội thất mà khi phát sinh mẫu thuẫn, bất đồng ý kiến thì đây là nguồn tài liệu đối chiếu, giúp 2 bên giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa.

  Hợp đồng thiết kế nội thất

  Hợp đồng thiết kế nội thất

  Bố cục hợp đồng thiết kế nội thất

  Hợp đồng thiết kế nội thất thường gồm có các phần chính như:

  - Phần mở đầu:

  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam _ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  - Phần thân:

  + Tên hợp đồng + Số hiệu hợp đồng

  + Các văn bản/ bộ luật được căn cứ

  + Ngày, tháng, năm, địa chỉ

  + Nội dung hợp đồng

  1. Thông tin cá nhân/ tổ chức của bên A ( bên bán, cung cấp dịch vụ )
  2. Thông tin cá nhân/ tổ chức bên B ( Bên mua )
  3. Các điều khoản thống nhất

  - Phần cuối: Đại diện hai bên xác nhận

  Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất


  Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

  Download hợp đồng thiết kế nội thất mẫu 1

  Download hợp đồng thiết kế nội thất mẫu 2

  Download hợp đồng thiết kế nội thất mẫu 3

  Download hợp đồng thiết kế nội thất mẫu 4

   Download hợp đồng thiết kế nội thất mẫu 5

  Noithatmanhhe.vn

  Để lại lời nhắn cho chúng tôi